کوروش کاظمیان

کوروش کاظمیان

کارواش پرتابل صنعتی ۰۱:۱۶
۹۱۳ بازدید ۳ سال پیش
دستگاه تعویض روغن ترمز ۰۱:۲۱
۱,۳۳۷ بازدید ۳ سال پیش
قطعه شور التراسونیک ۰۱:۴۸
۸۳۹ بازدید ۳ سال پیش
ساکشن روغن برقی ۰۳:۲۶
۴,۲۱۰ بازدید ۳ سال پیش
اتاق رنگ ۰۲:۵۳
۲,۰۳۵ بازدید ۳ سال پیش
ساکشن روغن  گیربکس اتوماتیک HPMM GD-322 ۰۳:۱۹
۱,۹۲۱ بازدید ۳ سال پیش
کارواش صنعتی پرتابل آب گرم CASTELLO ۰۱:۲۹
۱۴۵ بازدید ۳ سال پیش
لاستیک درار کرگی ایتالیا PROLINE 650 ۰۱:۱۸
۶۲۰ بازدید ۳ سال پیش
بخار شور صنعتی کاپیتانی CAPITANI FORZA F5 ۰۱:۵۸
دستگاه شارژ گاز کولر واندرفو WONDERFU X530 ۰۱:۵۶
دستگاه شارژ گاز کولر خودرو X-520 ۰۲:۳۲
۷۲۶ بازدید ۳ سال پیش
دستگاه شارژ گاز کولر خودرو X-520 ۰۱:۴۹
۷۲۸ بازدید ۳ سال پیش
عیب یاب ایرانی کی ام سی KMC کوروش موتور ۰۶:۳۴
دیاگ ایرانی کی ام سی KMC کوروش موتور ۰۲:۲۹
درجه باد اتوماتیک دیواری ۰۲:۰۱
۴۶۱ بازدید ۳ سال پیش
انژکتور شور کوروش موتور KM-3000 ۰۵:۲۴
۵۶۸ بازدید ۳ سال پیش
دستگاه صافکاری بیرنگ مغناطیسی هاتباکس WOYO ۰۱:۵۸
دستگاه صافکاری بدون رنگ مغناطیسی WOYO ۰۲:۵۷
دستگاه صافکاری هاتباکس WOYO ۰۵:۵۲
۶,۹۴۳ بازدید ۳ سال پیش
سوخت سنج پنج گاز AIRREX HG-550 ۰۳:۲۴
۱,۸۰۵ بازدید ۳ سال پیش
لاستیک درار سنگین KMC TC-570 ۰۲:۱۸
۲,۱۵۳ بازدید ۳ سال پیش
ساکشن روغن گیربکس لانچ بخش دوم ۰۳:۳۷
۱,۰۰۰ بازدید ۳ سال پیش
ساکشن روغن گیربکس اتوماتیک لانچ بخش اول ۰۲:۴۳
اگزوز فن دیواری کوروش موتور ۰۰:۴۶
۲۵۴ بازدید ۳ سال پیش
اگزوز فن پرتابل کوروش موتور ۰۰:۵۲
۲۷۸ بازدید ۳ سال پیش