زیگورات اسپرت

زیگورات اسپرت

آنالیز تمرین ورزشی با پلار فلو ۱۷:۵۲
۸۸ بازدید ۵ ماه پیش
تفاوت بین  Pace  و  Speed ۰۱:۲۵
۹۳ بازدید پارسال
نحوه کار کردن با ساعت پلار ۱۶:۵۶
۱,۸۹۰ بازدید پارسال
مقایسه ساعت های پلار M400 و پلار M430 ۰۶:۴۶
۱۶۰ بازدید ۲ سال پیش
ساعت ورزشی پلار Polar V800 - زیگورات اسپرت ۰۴:۱۶
Polar M430 Training ساعت ورزشی پلار - ساعت پلار ۰۳:۰۳