هَپی بــِرثــ دیِ لـابـِلے^~^♡! ۰۱:۴۸
بِیــبی جیـمینــ...(`:♡~ ۰۰:۳۶
۵۸۲ بازدید پارسال
-ARMY♡¡ ۰۰:۲۲
۳۶۳ بازدید پارسال
•|kookmɨn|• ۰۰:۰۵
۴۳۶ بازدید پارسال
-تُ مـآل منی♡~ ۰۰:۰۳
۱۶۹ بازدید پارسال
تــولُدم هَپـــے|:! ۰۰:۰۳
۹۳ بازدید پارسال
چآلــــش بیب گرلم ~_~ ۰۰:۰۳
۱۴۰ بازدید پارسال
~یع عِشقـ غِّم اَنگیــز... ۰۰:۰۳
۲۲۵ بازدید پارسال
چآلــش کانــکی*-* ۰۰:۰۳
۹۷ بازدید پارسال
اجرای سولوی جیمینـ 'Serendipity'❤ @-@ ۰۱:۳۶
۱,۵۶۸ بازدید پارسال
حســودیم میشع|: ۰۰:۰۳
۱۳۰ بازدید پارسال
-.-سَــــعلام_ بـــِپَرینـ ت ¡¿ ۰۱:۴۳
:|~فرنـد شیپــ!؟ ۰۰:۲۳
۲۸۹ بازدید ۲ سال پیش
❤..i_love_jimin~...(ت |:) ۰۰:۵۸
۵۵۸ بازدید ۲ سال پیش
JiMiN•_• ۰۰:۱۲
۲۳۸ بازدید ۲ سال پیش
VminKoOk~(ت) ۰۰:۰۳
۱۰۵ بازدید ۲ سال پیش
گوگولییی مگولییی من*~*(ت پیلیز) ۰۰:۰۳
۹۵ بازدید ۲ سال پیش
هیچ حرفیع برای این کار تهــیونگ نعدارمـ|: ۰۰:۰۴
جیییمیییننننننممم#-# ۰۰:۰۶
۱۱۷ بازدید ۲ سال پیش
تهیونگ چه کارا کع نمیکنه|: ۰۰:۰۳
۳۹۷ بازدید ۲ سال پیش
وقتی جیمین پشت جونگ کوک شیطونی میکنه~ ۰۰:۲۱
LOTTE DUTY FREE_BTS ۰۳:۱۵
۷۹۳ بازدید ۲ سال پیش
مریم ی لحظه بیا ت ۰۰:۰۳
۵۴ بازدید ۲ سال پیش
❤jinmin~.~ ۰۳:۲۸
۵۵۲ بازدید ۲ سال پیش
kσσkოɨŋ•~• ۲۳:۲۱
۷۰۰ بازدید ۲ سال پیش
Ī Ŀ♡ѴƐ ĴĪMĪИ ۰۱:۵۸
۲۰۳ بازدید ۲ سال پیش
شکو یع لحظع بیاع..! ۰۰:۰۵
۱۵۵ بازدید ۲ سال پیش
❣❣تَوَلُدِت مُبااارَکِ عِخشَم❣❣ ۰۰:۰۶
KoOkmɨn~-~ ۰۳:۲۳
۸۲۶ بازدید ۲ سال پیش
BTS - Butterfly + I Like It P ۲۵:۴۴
۶۸۷ بازدید ۲ سال پیش
یکی بیاد با من کاپ ش .....کسی هس/: ۰۰:۰۴
۸۲ بازدید ۲ سال پیش
park chim chim ۱۰:۴۲
۳۳۴ بازدید ۲ سال پیش
BTS_(LOVE YOURSELF)Serendipity_park chim chim ۰۲:۳۲
۱۹۶ بازدید ۲ سال پیش