سی نما
سی نما

سی نما

سکانس برتر فیلم Zombieland 2009 ۰۰:۱۴
۱۳۳ بازدید ۲ سال پیش
سکانس برتر سریال زیبا و پرطرفدار Breaking Bad ۰۳:۱۶
سکانس برتر انیمیشن Zootopia 2016 ۰۳:۵۰
۵۷۶ بازدید ۲ سال پیش
سکانس برتر فیلم Hacksaw Ridge 2016 (سه تیغ جهنمی) ۰۰:۴۳
سکانس برتر فیلم Edge of Tomorrow 2014 ۰۴:۰۲
۱۶۴ بازدید ۲ سال پیش
سکانس برتر فیلم A Man Called Ove 2015 ۰۴:۱۳
۴۵۲ بازدید ۲ سال پیش
سکانس برتر فیلم The Martian 2015 (مریخی) ۰۴:۵۲
۱,۰۱۰ بازدید ۲ سال پیش
سکانس برتر فیلم A Beautiful Mind 2001 ۰۵:۲۱
۶۲۸ بازدید ۲ سال پیش
سکانس های برتر فیلم Inside Out 2015 ۰۱:۰۶
۵۶۷ بازدید ۲ سال پیش