yazdangasht
yazdangasht

yazdangasht

خیابان های لیورپول ۰۲:۰۶
پله های اسپانیایی ۰۱:۲۱
گالری هنر انتاریو ۰۰:۴۸
شهر دیدنی انگلستان ۰۱:۰۹
پایتخت مد جهان ۰۲:۴۱
برج کلگری ۰۱:۰۰
۲ سال پیش
مجسمه های گیاهی ۰۱:۵۵
مناظر دیدنی کانادا ۰۲:۰۶
درباره برج شارد لندن ۰۲:۲۱
بازدیدی از مونترال ۰۱:۱۱
طبیعت زیبا ویسلر ۰۱:۴۰
سفری به لیورپول ۰۱:۰۳
قلعه قدیمی در ناپل ۰۳:۵۲
کانادارو دیدی ۰۴:۱۲
ویدیویی از لندن ۰۲:۳۱
برج بیگ بن ۰۱:۲۳
۲ سال پیش
های پارک تورنتو ۰۲:۰۹
جاده پارک لندن ۰۱:۵۸
ونکوور رفتی؟ ۰۱:۴۷
۲ سال پیش
برج 360 درجه بیرمنگام ۰۲:۱۲
باغ وحش تورنتو ۰۲:۴۴
آکواریوم کبک ۰۱:۵۷
۲ سال پیش
سفری به ناپل ۰۳:۵۸
۲ سال پیش
یک روز در لیورپول ۰۳:۵۱
15  پارک معروف کانادا ۰۱:۴۳
پارک معروف استنلی ۰۳:۱۵
10 برج بلند لندن ۰۲:۱۱
سفری به ایتالیا ۰۲:۴۱
سفر 2 دقیقه ای به ناپل ۰۲:۱۱
راچ پارک در کبک قدیمی ۰۱:۰۳
موزه های لیورپول ۰۱:۳۰
کانال های ونیز ۰۲:۵۱
پشت ابشار جه خبر است ۰۶:۱۸
پارک یورک ۰۱:۰۳
۲ سال پیش
سن مارکو ونیز ۰۲:۱۸