Skip to main content
αlвѕғ~joĸer

αlвѕғ~joĸer

[☆
03:21
[☆
۱ ماه پیش

taki taki]
03:33
taki taki]
۱ ماه پیش

Alec Benjamin ~ Stan
03:22
Alec Benjamin ~ Stan
۲ ماه پیش

[lily]
03:16
[lily]
۲ ماه پیش
[one last time]
02:50
[one last time]
۲ ماه پیش

[rich love]
03:21
[rich love]
۲ ماه پیش
[The one]
03:00
[The one]
۲ ماه پیش

listen
03:49
listen
۲ ماه پیش

♡##
02:20
♡##
۲ ماه پیش

It has begun
03:33
It has begun
۳ ماه پیش
[Gotta be a reason]
03:30
[Gotta be a reason]
۳ ماه پیش

[Different world]
03:42
[Different world]
۳ ماه پیش
##♡##
02:23
##♡##
۳ ماه پیش

For_A_reason
01:15
For_A_reason
۳ ماه پیش

[Ashes]
03:53
[Ashes]
۴ ماه پیش
billie eilish
02:39
billie eilish
۵ ماه پیش

[RISE]!⚑
02:39
[RISE]!⚑
۵ ماه پیش
[Dead to me]
02:50
[Dead to me]
۶ ماه پیش

[Down to nothing]
03:12
[Down to nothing]
۷ ماه پیش

[Walking the wire]
04:00
[Walking the wire]
۸ ماه پیش

[I see fire]
04:30
[I see fire]
۹ ماه پیش

Flash light
02:49
Flash light
۱۰ ماه پیش

Pretending
04:00
Pretending
۱۰ ماه پیش

[Leaving the lights on]
02:31
[Leaving the lights on]
۱۰ ماه پیش

Baby i
03:45
Baby i
۱۰ ماه پیش

-
00:02
-
۱۰ ماه پیش
☄ Dynasty☄
03:45
☄ Dynasty☄
۱۱ ماه پیش

[waiting for love]
03:14
[waiting for love]
۱۱ ماه پیش

[Fake Love]
02:08
[Fake Love]
۱۱ ماه پیش

Destiny✄☠
02:59
Destiny✄☠
۱۱ ماه پیش
↺Believer↻
02:57
↺Believer↻
۱۱ ماه پیش

[Let me down slowly]
02:50
[Let me down slowly]
۱۱ ماه پیش

[Kids in the dark]
03:36
[Kids in the dark]
۱۱ ماه پیش

[Lawson]
03:26
[Lawson]
۱۱ ماه پیش

A sky full of stars
04:25
A sky full of stars
۱۱ ماه پیش

[ ]
03:34
[ ]
۱۱ ماه پیش

##[احساساتت:)]
00:37
##[احساساتت:)]
۱۱ ماه پیش

چالش شادی:)
00:02
چالش شادی:)
۱۱ ماه پیش

قشنگه
01:24
قشنگه
پارسال
^-^
03:27
^-^
پارسال

victorious
02:18
victorious
پارسال

-
02:16
-
پارسال
[ ]
02:23
[ ]
پارسال