امیر کیان جواهری
امیر کیان جواهری

امیر کیان جواهری

اجاق گاز صنعتی ۰۰:۴۷
سیروپ مونین ۰۱:۵۵
۶ سال پیش
دستگاه گل خامه زن ۰۱:۳۳
ماشین اسپرسو بیزرا ۰۰:۵۲
دستگاه اسپرسو بیزرا ۰۰:۴۰
قهوه اسپرسو ۰۰:۱۸
۶ سال پیش
آسیاب قهوه دستی ۰۲:۱۰
دستگاه یخساز ITV ۰۵:۲۱
فریزر تاپینگ بستنی ۰۱:۵۰
فریزر صندوقی ۰۲:۰۷
۶ سال پیش
یخساز صنعتی ۰۲:۵۶
۶ سال پیش
دستگاه پنینی میکر ۰۱:۰۹