فیلمبازان
فیلمبازان

فیلمبازان

فیلم سینمایی هندی " house full 2" دوبله فارسی ۱:۵۷:۴۷
فیلم سینمایی خارجی " توطئه" دوبله فارسی ۱:۴۲:۰۰
فیلم سینمایی هندی " پادمواتی 2018" دوبله فارسی ۲:۴۳:۲۹
فیلم هندی " سفر شگفت انگیز شعبده باز" دوبله ۱:۳۵:۵۱
فیلم سینمایی خارجی تخیلی و ترسناک ۱:۳۹:۲۴
۵۱,۰۴۶ بازدید پارسال
فیلم سینمایی خارجی " متولد ماه نوامبر" دوبله ۱:۴۸:۲۲
فیلم سینمایی خارجی " قبل از رفتن ما" دوبله ۱:۳۵:۰۱
فیلم خارجی " جیرو  ماشین آدم نما" دوبله ۱:۴۶:۱۹
فیلم سینمایی خارجی "طوفان سفید 2" دوبله فارسی ۲:۱۴:۱۴
فیلم سینمایی  کمدی"  ۳ درجه تب" ۱:۲۱:۰۴
۴۱۹,۳۹۲ بازدید پارسال
فیلم سینمایی خارجی " وایکینگ 2" دوبله فارسی ۱:۴۶:۴۷
فیلم سینمایی خارجی" عامل ویروس" دوبله فارسی ۲:۰۳:۲۲
فیلم سینمایی هندی "صفر  Zero 2018" دوبله فارسی ۲:۳۲:۲۴
فیلم سینمایی هندی" سریع" دوبله فارسی ۲:۰۳:۰۵
فیلم سینمایی " ایپ من" دوبله فارسی ۱:۴۷:۵۰
۱۰۲,۴۹۹ بازدید پارسال
فیلم سینمایی خارجی " مرینا" دوبله فارسی ۱:۲۵:۱۰
فیلم سینمایی خارجی "زامبی" دوبله فارسی ۱:۳۵:۰۷
فیلم سینمایی خارجی " خرس" دوبله فارسی ۱:۳۶:۴۱
فیلم سینمایی خارجی  "آپالوسا" دوبله فارسی ۱:۵۵:۲۵
فیلم سینمایی خارجی "مجازاتگر" زیرنویس فارسی ۱:۲۹:۰۶
‫فیلم سینمایی تخیلی "اسیر زمان" دوبله فارسی ۱:۲۷:۳۲
فیلم سینمایی خارجی "شمالی‌ها"زیرنویس فارسی ۱:۳۷:۴۹
فیلم سینمایی خارجی "راه سخت"زیرنویس فارسی ۱:۳۴:۱۲
فیلم سینمایی هندی " قطار کلکته" دوبله فارسی ۲:۰۷:۴۰
فیلم سینمایی خارجی " معجون چینی" دوبله فارسی ۱:۳۴:۱۱
فیلم سینمایی خارجی " رویای طلا" دوبله فارسی ۱:۲۸:۲۳
فیلم سینمایی  خارجی اکشن و جنگی ۱:۲۵:۱۶
۵۷,۳۳۴ بازدید پارسال
فیلم سینمایی خارجی "رأس هرم" دوبله فارسی ۲:۲۲:۵۵
فیلم سینمایی هندی "خط سرنوشت" دوبله فارسی ۱:۵۵:۴۲
فیلم سینمایی " قطار بوسان" دوبله فارسی ۱:۵۷:۳۹
فیلم سینمایی خارجی "22 مایل" دوبله فارسی ۱:۳۴:۴۰
فیلم سینمایی ایرانی "دلم میخواد" ۱:۳۸:۴۳
۴۷,۳۰۵ بازدید پارسال
فیلم سینمایی خارجی " دزدان" دوبله فارسی ۱:۴۳:۲۰
فیلم سینمایی ۲۲ مایل دوبله فارسی ۱:۳۴:۴۰
۱۱,۳۲۹ بازدید پارسال
فیلم سینمایی خارجی " آخرین سنگر" دوبله فارسی ۱:۴۷:۱۳
فیلم  خارجی " کنستانتین" Constantine 2005 دوبله ۱:۵۶:۰۱
فیلم امریکایی  ترسناک" دل آور " دوبله فارسی ۱:۱۷:۱۹
فیلم .علمی تخیلی.دوبله 2018 ۱:۲۹:۳۳
۱۴۹,۶۹۷ بازدید پارسال