رضا عطار

رضا عطار

لاغری با اشتیاق ذهنی به دست می آید!! ۱۵:۵۷
طبیعت را نمی توان تغییر داد ۱۶:۴۶
۱۱۰ بازدید ۲ سال پیش
رویای لاغری خود را به حقیقت تبدیل کنید ۴۱:۴۲
الگوی لاغری خود را انتخاب کنید ۲۸:۵۱
۱۸۶ بازدید ۲ سال پیش
تفاوت عملکرد مغز افراد چاق و متناسب ۰۷:۳۷
آشنایی با روش لاغری با ذهن ۳۲:۲۷
۹۶۴ بازدید ۲ سال پیش
لاغری با ذهن چگونه شما را لاغر میکند؟ ۱۵:۵۷