daneshgah.ac
daneshgah.ac

daneshgah.ac

آموزش SQL Server پارت 6 ۰۱:۱۰
آموزش SQL Server پارت 5 ۰۱:۱۳
آموزش SQL Server پارت 4 ۰۱:۱۳
آموزش SQL Server پارت 3 ۰۱:۲۱
آموزش SQL Server پارت 2 ۰۱:۱۲
آموزش SQL 1 ۰۱:۲۰
۵ سال پیش
آموزش ویژوال استودیو ۰۱:۲۳
ربات تنیس روی میز ۰۱:۲۰
چراغ پلیس با میکرو ۰۰:۴۸