daneshgah.ac
daneshgah.ac

daneshgah.ac

پروژه انبار داری با سی شارپ ۰۱:۴۵
۸۲ بازدید پارسال
اتصال به SQL Server با سی شارپ پارت نهم ۰۱:۱۹
اتصال به SQL Server با سی شارپ پارت هفتم ۰۱:۱۹
اتصال به SQL Server با سی شارپ پارت ششم ۰۱:۲۱
اتصال به SQL Server با سی شارپ پارت پنجم ۰۱:۲۱
اتصال به SQL Server با سی شارپ پارت چهارم ۰۱:۵۶
اتصال به SQL Server با سی شارپ پارت سوم ۰۱:۱۹
اتصال به SQL Server با سی شارپ پارت دوم ۰۱:۳۰
اتصال به SQL Server با سی شارپ ۰۱:۱۱
۵۶ بازدید پارسال
آموزش SQL Server پارت 6 ۰۱:۱۱
۶۴ بازدید پارسال
آموزش SQL Server پارت 5 ۰۱:۱۴
۶۱ بازدید پارسال
آموزش SQL Server پارت 4 ۰۱:۱۴
۸۴ بازدید پارسال
آموزش SQL Server پارت 3 ۰۱:۲۲
۹۱ بازدید پارسال
آموزش SQL Server پارت 2 ۰۱:۱۲
۶۸ بازدید پارسال
آموزش SQL 1 ۰۱:۲۱
۷۹ بازدید پارسال
آموزش ویژوال استودیو 6 ۰۱:۱۳
۱۰۶ بازدید پارسال
آموزش ویژوال استودیو 5 ۰۱:۱۳
۶۱ بازدید پارسال
آموزش ویژوال استودیو 4 ۰۱:۱۹
۹۰ بازدید پارسال
آموزش ویژوال استودیو 3 ۰۱:۱۹
۷۷ بازدید پارسال
آموزش ویژوال استودیو 2 ۰۱:۱۹
۸۵ بازدید پارسال
آموزش ویژوال استودیو ۰۱:۲۴
۷۸ بازدید پارسال
برنامه نویسی Android با Xamarin بخش بیستم ۰۱:۲۶
کد نویسی Android با زامارین قسمت نوزدهم ۰۱:۲۹
بسته آموزشی Unboxing هارد اکسترنال ADATA ۰۱:۳۸
پراید کنترلی از طریق اینترنت ۰۵:۳۸
۵۸۵ بازدید پارسال
ربات تنیس روی میز ۰۱:۲۰
۱۰۲ بازدید پارسال
چراغ پلیس با میکرو ۰۰:۴۸
۱۴۵ بازدید پارسال