Skip to main content
ایران کوک

ایران کوک

وبسایت ایران کوک، از سال 1390 فعالیت خود را با هدف ارائه اطلاعات جامع در زمینه آشپزی آغاز کرده است. این سایت، با توجه به استفاده از عکس های مناسب و محتوای جدید و غنی، به سرعت به عنوان مرجع آشپزی برای فارسی زبانان شناخته شد. در حال حاضر ایران کوک دارای بیش از 5000 دستورالعمل آشپزی است که به شکل روزانه توسط تیم تخصصی ایران کوک افزایش داده می شود.