آرادرما

آرادرما

زاویه سازی صورت با تزریق ژل ۰۴:۱۶
۷,۹۲۹ بازدید پارسال
تزریق چربی به زیر چشم با روش نانوفت ۰۲:۲۸
تزریق ژل گونه ۰۲:۲۹
۳,۵۴۶ بازدید پارسال
تزریق ژل لب ۰۲:۴۹
۱,۶۰۸ بازدید پارسال
انواع ژل فیلرهای نورامیس ۰۴:۱۲
۱۷۶ بازدید پارسال
آموزش استفاده از میکرونیدلینگ ۰۳:۱۵
قبل و بعد از بوتاکس پیشانی ۰۱:۰۱
۹۱۹ بازدید پارسال
تیغ بیستوری سوان مورتون / معرفی محصول ۰۳:۲۴
کبودی دور چشم / دکتر سید جلال منتظری ۰۱:۵۷
چطور میشه یک ژل فیلر مناسب انتخاب کرد  ؟ ۰۰:۳۲
سیزده بدر مبارک ۰۰:۲۷
۶۸۰ بازدید ۲ سال پیش
پیام شادباش نوروزی آرادرما ۰۰:۱۸
۱۸۸ بازدید ۲ سال پیش
ویدئو تبریک سال نو آرادرما ۰۰:۲۹
۱۴۳ بازدید ۲ سال پیش
نوروز باستانی فرخنده باد ۰۰:۲۳
۱۰۹ بازدید ۲ سال پیش
جشنواره نوروزی آرادرما ۰۰:۲۵
۶۷ بازدید ۲ سال پیش
جشنواره نوروزی آرادرما ۰۰:۲۱
۹۳ بازدید ۲ سال پیش
جشنواره نوروزی آرادرما ۰۰:۱۶
۱۰۹ بازدید ۲ سال پیش
تزریق ژل فیلر اولترا برای لب ۰۳:۳۶
۵۷۳ بازدید ۲ سال پیش
تزریق فیلر برای زیر چشم ۰۳:۰۳
۲,۲۴۹ بازدید ۲ سال پیش
درمارولر و ویژگی های آن ۰۱:۳۷
۴۴۵ بازدید ۲ سال پیش
استفاده از درمارولر در خانه ۰۰:۲۰
۷۶۹ بازدید ۲ سال پیش
تزریق ژل فیلر به لب ۰۲:۱۰
۳۴۰ بازدید ۲ سال پیش
تزریق ژل فیلر به لب و نتایج آن ۰۱:۱۶
۲۷۸ بازدید ۲ سال پیش
تزریق فیلر به لب / قبل و بعد ۰۰:۳۴
۱۴۲ بازدید ۲ سال پیش
آموزش تزریق ژل فیلر به زیر چشم ۰۰:۱۹
۲,۴۷۸ بازدید ۲ سال پیش
آموزش تزریق فیلر به چانه ۰۰:۳۰
۷۰۸ بازدید ۲ سال پیش
آموزش تزریق فیلر به پیشانی ۰۱:۰۰
۶۵۹ بازدید ۲ سال پیش
آموزش تزریق ژل فیلر به لب ۰۰:۵۱
۴۴۶ بازدید ۲ سال پیش
میکرونیدلینگ برای زیبایی ۰۰:۴۱
۸۳۸ بازدید ۲ سال پیش
خارج کردن فیلر از پیشانی ۰۱:۰۴
۴۶۹ بازدید ۲ سال پیش
خارج کردن فیلر از لب ۰۵:۳۵
۶۹۶ بازدید ۲ سال پیش
آموزش سه بعدی نخ لیفت گردن ۰۴:۲۷
۱۰۶ بازدید ۲ سال پیش
لیفت گردن با نخ ۰۱:۲۲
۷۶۴ بازدید ۲ سال پیش
آموزش  نخ لیفت ۱۸:۱۱
۳,۵۴۵ بازدید ۲ سال پیش
تزریق ژل فیلر بلوترو برای زیر چشم ۰۱:۴۸
ژل فیلر بلوترو ولیوم Belotero Volume ۰۰:۴۳
۳۸۷ بازدید ۲ سال پیش
آموزش تزریق فیلر بلوترو برای زیر چشم ۰۱:۰۰
آموزش تزریق محلول مزوتراپی برای مو ۰۱:۲۰
۲,۱۴۹ بازدید ۲ سال پیش
محلول های مزوتراپی درماهیل ۰۱:۱۳
۴۳۷ بازدید ۲ سال پیش
تزریق درماهیل HL ۰۰:۵۳
۴۴۲ بازدید ۲ سال پیش
تزریق ژل هیلارونیک اسید به گونه ۰۲:۵۹
۴۹۷ بازدید ۲ سال پیش
میکرونیدلینگ با درمارولر در خانه ۰۷:۰۱
۱,۱۵۹ بازدید ۲ سال پیش
پی آر پی و میکرونیدلینگ برای رشد مو ۰۱:۵۰
۱,۳۶۴ بازدید ۲ سال پیش