آرادرما

آرادرما

زاویه سازی صورت با تزریق ژل ۰۴:۱۶
۷,۰۹۸ بازدید پارسال
تزریق چربی به زیر چشم با روش نانوفت ۰۲:۲۸
تزریق ژل گونه ۰۲:۲۹
۲,۹۱۹ بازدید پارسال
تزریق ژل لب ۰۲:۴۹
۱,۴۹۶ بازدید پارسال
انواع ژل فیلرهای نورامیس ۰۴:۱۲
۱۷۵ بازدید پارسال
آموزش استفاده از میکرونیدلینگ ۰۳:۱۵
قبل و بعد از بوتاکس پیشانی ۰۱:۰۱
۸۰۶ بازدید پارسال
تیغ بیستوری سوان مورتون / معرفی محصول ۰۳:۲۴
کبودی دور چشم / دکتر سید جلال منتظری ۰۱:۵۷
سیزده بدر مبارک ۰۰:۲۷
۴۴۳ بازدید پارسال
پیام شادباش نوروزی آرادرما ۰۰:۱۸
۱۶۷ بازدید پارسال
ویدئو تبریک سال نو آرادرما ۰۰:۲۹
۱۱۷ بازدید پارسال
نوروز باستانی فرخنده باد ۰۰:۲۳
۱۰۲ بازدید پارسال
جشنواره نوروزی آرادرما ۰۰:۲۵
۶۵ بازدید پارسال
جشنواره نوروزی آرادرما ۰۰:۲۱
۸۸ بازدید پارسال
جشنواره نوروزی آرادرما ۰۰:۱۶
۸۹ بازدید پارسال
تزریق ژل فیلر اولترا برای لب ۰۳:۳۶
۵۲۲ بازدید پارسال
تزریق فیلر برای زیر چشم ۰۳:۰۳
۱,۹۶۱ بازدید پارسال
درمارولر و ویژگی های آن ۰۱:۳۷
۴۲۵ بازدید پارسال
استفاده از درمارولر در خانه ۰۰:۲۰
۷۴۰ بازدید پارسال
تزریق ژل فیلر به لب ۰۲:۱۰
۳۱۶ بازدید پارسال
تزریق ژل فیلر به لب و نتایج آن ۰۱:۱۶
۲۶۶ بازدید پارسال
تزریق فیلر به لب / قبل و بعد ۰۰:۳۴
۱۴۰ بازدید پارسال
آموزش تزریق ژل فیلر به زیر چشم ۰۰:۱۹
۲,۰۴۰ بازدید پارسال
آموزش تزریق فیلر به چانه ۰۰:۳۰
۶۴۰ بازدید پارسال
آموزش تزریق فیلر به پیشانی ۰۱:۰۰
۵۸۸ بازدید پارسال
آموزش تزریق ژل فیلر به لب ۰۰:۵۱
۳۹۸ بازدید پارسال
میکرونیدلینگ برای زیبایی ۰۰:۴۱
۷۹۱ بازدید پارسال
خارج کردن فیلر از پیشانی ۰۱:۰۴
۴۴۶ بازدید پارسال
خارج کردن فیلر از لب ۰۵:۳۵
۶۳۶ بازدید پارسال
آموزش سه بعدی نخ لیفت گردن ۰۴:۲۷
۱۰۵ بازدید ۲ سال پیش
لیفت گردن با نخ ۰۱:۲۲
۷۲۴ بازدید ۲ سال پیش
آموزش  نخ لیفت ۱۸:۱۱
۳,۱۳۸ بازدید ۲ سال پیش
تزریق ژل فیلر بلوترو برای زیر چشم ۰۱:۴۸
ژل فیلر بلوترو ولیوم Belotero Volume ۰۰:۴۳
۳۶۴ بازدید ۲ سال پیش
آموزش تزریق فیلر بلوترو برای زیر چشم ۰۱:۰۰
آموزش تزریق محلول مزوتراپی برای مو ۰۱:۲۰
۱,۹۰۷ بازدید ۲ سال پیش
محلول های مزوتراپی درماهیل ۰۱:۱۳
۴۰۷ بازدید ۲ سال پیش
تزریق درماهیل HL ۰۰:۵۳
۴۱۳ بازدید ۲ سال پیش
تزریق ژل هیلارونیک اسید به گونه ۰۲:۵۹
۴۷۳ بازدید ۲ سال پیش
میکرونیدلینگ با درمارولر در خانه ۰۷:۰۱
۱,۱۰۹ بازدید ۲ سال پیش
پی آر پی و میکرونیدلینگ برای رشد مو ۰۱:۵۰
۱,۳۲۴ بازدید ۲ سال پیش