dr saeed ghorashi
dr saeed ghorashi

dr saeed ghorashi

نامرتبی شدید دندانها | دکتر سعید قریشی ۰۰:۰۵
Freerunning | دکتر سعید قریشی ۰۱:۰۰
۵۳ بازدید ۱ ماه پیش
لذت سقوط آزاد | دکتر سعید قریشی ۰۱:۰۰
۵۲ بازدید ۱ ماه پیش
ناهنجاری کلاس سه | دکتر سعید قریشی ۰۰:۳۷
چرا براکت ها می شکنند؟ | دکتر سعید قریشی ۰۰:۵۹
کش ارتودنسی مثلثی | دکتر سعید قریشی ۰۰:۲۱
ریتینر شفاف | دکتر سعید قریشی ۰۰:۳۳
۵۴ بازدید ۲ ماه پیش
دکتر سعید قریشی متخصص ارتودنسی ۰۰:۲۷
۴۵ بازدید ۲ ماه پیش
درمان کراس بایت | دکتر سعید قریشی ۰۰:۳۸
صدای کرونا در جهان | دکتر سعید قریشی ۰۱:۳۱
خطوط عمودی در دندان ها | دکتر سعید قریشی ۰۰:۴۱
چالش کرونا در مطب ما | دکتر سعید قریشی ۰۰:۵۶
حفظ فاصله احتماعی ۰۰:۴۱
۹۳ بازدید ۴ ماه پیش
سال ۱۳۹۹ مبارک | دکتر سعید قریشی ۰۱:۰۰
جهان در August سال 2019 | دکتر سعید قریشی ۰۱:۳۸
جهان در May سال 2019 | دکتر سعید قریشی ۰۱:۲۷
جهان در March سال 2019 | دکتر سعید قریشی ۰۱:۲۶
دستگاه گسترش عرضی هس | دکتر سعید قریشی ۰۰:۳۵
مسابقات تریل قشم | دکتر سعید قریشی ۰۰:۲۲
درمان  دندان های لترال کوچک | دکتر قریشی ۰۰:۳۹
جهان در February سال 2019 | دکتر سعید قریشی ۰۱:۳۶