مجید خندلی
مجید خندلی

مجید خندلی

نقاب در سال ۲۰۲۰ ! شعر از حافظ ۰۷:۲۶
۷۱ بازدید ۳ ماه پیش
کی شود این روان من ساکن؟ مولوی ۰۷:۳۹
۱۰۱ بازدید ۴ ماه پیش
وای دلم وای دلم وا دلم ! از مولوی ۰۷:۲۱
۲۶۱ بازدید ۶ ماه پیش
چه نحس بود! شعر از رودکی ۰۷:۲۳
۹۶ بازدید ۷ ماه پیش
سفری به برلین ۰۶:۵۷
۱,۵۸۱ بازدید ۱۰ ماه پیش
وادی طلب ! از عطار نیشابوری ۰۹:۰۶
۸۰ بازدید ۱۱ ماه پیش
شعر از عطار نیشابوری ! در بیان وادی طلب ۰۹:۰۶
استعمار نوین ! ۰۶:۰۳
۱۳۰ بازدید پارسال
نفت دلاری و یا دلار نفتی ؟! ۰۵:۲۸
۸۶ بازدید پارسال
ویدیو کلیپ از غزل شمار ه ۳۷۷ حافظ ۰۶:۵۸
نوروز همیشه پیروز از شاهنامه فردوسی ۰۷:۴۱
بیان وادی فقر در زندگی ! شعر از عطار ۰۸:۲۸
ای دل, شباب رفت و نچیدی گلی  ز عیش ! حافظ ۰۷:۵۳
شعر درمورد ظلم و ستم از سعدی شیرازی ۰۷:۰۸
مافیای دارو ؟؟ شعر و غزل از حافظ ۰۸:۳۶
خدایا ؟؟  شعر و غزل از مولوی ۰۶:۴۴
۵۵۱ بازدید پارسال
ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت؟ از حافظ ۰۶:۲۹
از جمادی مُردم و نامی شدم ! شعر از مولوی ۰۶:۲۷
هالیوود !؟ از شاهنامه ۰۶:۴۱
۱۶۳ بازدید پارسال
منّت خدای را؛ سعدی شیرازی ۰۶:۱۹
۱۳۴ بازدید پارسال
فیلمی از کمپ آوارگان جنگ ۰۶:۵۲
۱۰۰ بازدید پارسال