پاسارگاد
پاسارگاد

پاسارگاد

مزونیدلینگ چیست؟ ۰۰:۵۴
قبل و بعد تزریق ژل لب ۰۰:۲۰
پروفایلو صورت ۰۰:۵۰
۱۱ ماه پیش
لیفت ابرو با نخ ۰۱:۰۰
زاویه سازی صورت ۰۰:۲۴
هایفوتراپی ۰۰:۳۰
لیزر موهای زائد ۰۰:۳۴
فیلم مزوتراپی مو ۰۰:۵۲
تزریق فیلر لب ۰۰:۳۱
تزریق فیلر گونه ۰۰:۳۵
فیلم هایفوتراپی صورت ۰۰:۵۹
فیلم لیفت صورت با نخ ۰۰:۲۹
فیلم تزریق ژل زیر چشم ۰۰:۳۰
فیلم تزریق ژل به گونه ۰۰:۴۱
فیلم لیزر CO2 ۰۰:۵۴
۲ سال پیش
فیلم هایفوتراپی صورت ۰۰:۵۳
تزریق فیلر زیر چشم ۰۰:۱۵