دکتر شهناز پوربرفه ای

دکتر شهناز پوربرفه ای

سندروم پیش از قاعدگی ۰۲:۱۵
جراحی هیسترکتومی ۰۱:۱۹
فبروم رحم چیست ۰۲:۴۴
۱۲ ماه پیش
راه های درمان فیبروم ۰۰:۲۹
نازایی ۰۱:۳۵
۲ سال پیش
سرطان رحم ۰۱:۱۶
۲ سال پیش
عفونت های زنان ۰۱:۴۴
زایمان سزارین و hpv ۰۰:۵۰
جراحی لابیاپلاستی ۰۱:۱۸
کاربرد PRP ۰۰:۳۷
۲ سال پیش
میوم رحم ۰۱:۳۰
۲ سال پیش
درمان زگیل تناسلی ۰۰:۴۸
رانندگی در بارداری ۰۱:۰۴
خارج کردن فیبروم ۰۰:۴۰
چسبندگی رحم ۰۱:۰۰
۲ سال پیش
موسیقی در بارداری ۰۱:۲۴
هیسترکتومی رحم ۰۱:۲۹
HPV در بارداری ۰۱:۱۷
۲ سال پیش
لابیاپلاستی با لیزر ۰۱:۲۰
سندرم پیش از قاعدگی ۰۰:۴۶
یائسگی موقت چیست؟ ۰۰:۴۱
نکات مهم بارداری ۰۱:۳۸
عوارض یائسگی چیست ۰۱:۵۵
هیسترکتومی رحم ۰۱:۰۶
افسردگی پس از زایمان ۰۱:۳۰
آبسه بارتولن ۰۱:۰۶
۲ سال پیش
لابیاپلاستی ماژور ۰۱:۰۶
راه بهبودروابط جنسی ۰۰:۵۵
عوارض لابیاپلاستی ۰۱:۲۳