دکتر شهناز پوربرفه ای

دکتر شهناز پوربرفه ای

عوارض لابیاپلاستی ۰۱:۲۴
روزه و بارداری ۰۰:۵۰
فریز کردن تخمک ها!!! ۰۱:۲۳
کاربرد لیزر مونالیزا ۰۱:۱۴
فریز کردن تخمک ها!!! ۰۱:۲۳
زایمان فیزیولوژیک ۰۱:۱۱
دهانه رحم نارسا ۰۱:۴۶
درمان افتادگی مثانه ۰۱:۵۸
تبخال تناسلی ۰۲:۱۴
۹ ماه پیش
تخمک گذاری ۰۰:۴۳
فیبروکیستیک سینه ۰۱:۲۶
واژینیسموس ۰۱:۴۶