دکتر شهناز پوربرفه ای

دکتر شهناز پوربرفه ای

نازایی ۰۱:۳۶
پارسال
سرطان رحم ۰۱:۱۶
پارسال
عفونت های زنان ۰۱:۴۴
زایمان سزارین و hpv ۰۰:۵۰
کاربرد PRP ۰۰:۳۷
پارسال
میوم رحم ۰۱:۳۰
پارسال
درمان زگیل تناسلی ۰۰:۴۸
خارج کردن فیبروم ۰۰:۴۰
چسبندگی رحم ۰۱:۰۰
موسیقی در بارداری ۰۱:۲۵
هیسترکتومی رحم ۰۱:۳۰
HPV در بارداری ۰۱:۱۸
یائسگی موقت چیست؟ ۰۰:۴۲
نکات مهم بارداری ۰۱:۳۸
عوارض یائسگی چیست ۰۱:۵۶
هیسترکتومی رحم ۰۱:۰۷
آبسه بارتولن ۰۱:۰۷
عوارض لابیاپلاستی ۰۱:۲۴
روزه و بارداری ۰۰:۵۰
فریز کردن تخمک ها!!! ۰۱:۲۳