دکتر زهرا کریمی پور

دکتر زهرا کریمی پور

درمان شانه های یخ زده ۰۰:۵۹
ورزش برای درد لگن ۰۰:۳۴
شکستگی دست ۰۱:۳۳
۶ ماه پیش
تعویض مفصل زانو ۰۲:۰۰
کرونا ویروس ۰۲:۱۷
ویروس کرونا ۰۰:۵۸
درمان دیسک گردن ۰۰:۰۵
واریس پا ۰۰:۴۹
پارسال
ماساژ کودکان ۰۱:۰۰
نحوه صحیح نشستن ۰۰:۲۰
درمان آرتروز ۰۰:۵۱
کنترل حملات قلبی ۰۰:۵۶
فیزیوتراپی کمر ۰۰:۵۳
علل اصلی  گودی کمر ۰۰:۵۸
فیزیوتراپی کودک ۰۰:۵۰
علل اصلی درد کمر ۰۰:۲۰
علل درد کف پا ۰۰:۵۲
۲ سال پیش
خماری بعد از تعطیلات ۰۲:۱۶
معجزه فیزیوتراپی ۰۰:۵۳
عوارض کفش پاشنه بلند ۰۱:۰۰
طرز صحیح راه رفتن ۰۰:۵۸
زانوی ضربدری ۰۰:۵۸
۲ سال پیش
فیزیوتراپی غرب تهران ۰۱:۰۰
درای نیدلینگ ۰۰:۳۰
۲ سال پیش
درمان زانو درد ۰۳:۰۳
درمان درد گردن ۰۱:۰۰
فیزیوتراپی ۰۰:۲۶
۲ سال پیش