دکتر امیر طاهری - فوق تخصص گوارش
دکتر امیر طاهری - فوق تخصص گوارش

دکتر امیر طاهری - فوق تخصص گوارش

سیروز کبدی چیست؟ ۰۲:۱۴
عوارض زیاد مصرف نمک ۰۱:۰۰
جراحى اسلیو معده ۰۰:۴۱
زخم های پپتیک ۰۴:۴۷
حلقه گذاری معده ۰۰:۴۰
بالن معده در یک نگاه ۰۰:۳۶
علت نفخ معده ۰۱:۱۲
۲ سال پیش
هموروئید ۰۰:۱۵
۲ سال پیش
کولونوسکوپی ۰۰:۵۹
۲ سال پیش
نشانه های زخم معده ۰۰:۵۴