دکتر صدیقه آذری
دکتر صدیقه آذری

دکتر صدیقه آذری

افتادگی رحم ۰۱:۰۰
۴ سال پیش
آموزش شیر دهی ۰۰:۱۵
آی یو دی چیست؟ ۰۰:۱۴
مراحل رشد جنین ۰۰:۵۰
زایمان سزارین ۰۰:۴۷
جراحی لابیاپلاستی ۰۰:۲۳