کلینیک تابان

کلینیک تابان

فیلم نحوه انجام IVF ۰۱:۵۴
از لقاح تا لانه گزینی ۰۱:۰۰
انیمیشن حرکات جنین ۰۰:۳۲
فیلم روند تخمک گذاری ۰۰:۵۹
مراحل انجام ivf ۰۰:۳۷
لقاح چیست ۰۰:۵۹
۴ سال پیش
مراحل رشد جنین ۰۰:۵۹
جلوگیری از بارداری ۰۰:۵۸
نحوه تشکیل جنین ۰۰:۵۰
ناباروری مردان ۰۱:۲۸
فیلم زایمان ۰۰:۵۷
۴ سال پیش
نحوه لقاح ۰۱:۰۰
۴ سال پیش