دکتر آزاده آقا زاده - سونوگرافی مهر ایرانیان
دکتر آزاده آقا زاده - سونوگرافی مهر ایرانیان

دکتر آزاده آقا زاده - سونوگرافی مهر ایرانیان

ترشحات خونی از پستان ۰۲:۲۴
۲۱۰ بازدید پارسال
فیلم تغذیه شیر خوار ۰۰:۵۳
۱۰۷ بازدید ۲ سال پیش
فیلم تشکیل ساک حاملگی ۰۱:۰۵
۶۲۱ بازدید ۲ سال پیش
فیلم جلوگیری از ابتلا به سرطان پستان ۰۰:۱۶
ویارهای دوران بارداری ۰۰:۱۴
۳۰۶ بازدید ۲ سال پیش
آیا بیوپسی پستان درد دارد ؟ ۰۱:۱۸
۳۳۲ بازدید ۲ سال پیش
پرسش و پاسخ سونوگرافی بارداری ۰۱:۰۰
۱۲۶ بازدید ۲ سال پیش
ماموگرافی سینه ۰۱:۰۰
۹۸۳ بازدید ۲ سال پیش
سونوگرافی جنین 27 هفته ای ۰۰:۳۰
۱,۷۶۵ بازدید ۲ سال پیش
سونوگرافی تپش قلب جنین در هفته هشتم ۰۰:۰۶
۳,۷۵۲ بازدید ۲ سال پیش
سونوگرافی از جنین 24 هفته ۰۱:۰۹
۶۷۲ بازدید ۲ سال پیش
خود آزمایی گام به گام سینه ۰۰:۵۰
۴۲۳ بازدید ۲ سال پیش
تکان خوردن جنین ۰۰:۲۰
۷۱۷ بازدید ۲ سال پیش
تکان خوردن جنین در سونوگرافی ۰۰:۲۱
۱,۵۸۵ بازدید ۲ سال پیش
افسردگی زایمان بعد از زایمان ۰۱:۰۰
۱۸۱ بازدید ۲ سال پیش
احساسات جنین در داخل رحم ۰۰:۴۰
۲۳۰ بازدید ۲ سال پیش
مراحل رشد جنین ۰۰:۴۹
۴۹۶ بازدید ۲ سال پیش
ماموگرافی دیجیتال ۰۰:۲۱
۴۹۶ بازدید ۲ سال پیش
علائم تغییرات ســـرطانی پستان ۰۱:۰۰
۳۲۷ بازدید ۲ سال پیش
سونوگرافی هفته بیستم بارداری ۰۰:۰۵
۱۷۹ بازدید ۲ سال پیش
سونوگرافی سه بعدی ۰۱:۰۰
۱,۰۵۱ بازدید ۲ سال پیش
سونوگرافی سه بعدی دو قلو ۰۰:۱۴
۶۵۲ بازدید ۲ سال پیش