دکتر سامان خرمی نژاد
دکتر سامان خرمی نژاد

دکتر سامان خرمی نژاد

جراحی بینی گوشتی ۰۰:۲۶
عمل بینی استخوانی ۰۰:۳۳
عمل بینی مردان ۰۰:۱۹
جراحی بینی ۰۰:۰۱
سن جراحی بینی ۰۰:۰۵
✅️اتوپلاستی ۰۰:۲۱
اتوپلاستی ۰۰:۲۳
افتادن بخیه ۰۰:۰۵
... ۰۰:۳۷
پارسال
جراحی زیبایی بینی ۰۰:۱۵
جراحی زیبایی بینی ۰۰:۳۰
جراحی زیبایی بینی ۰۰:۳۰
جراحی زیبایی بینی ۰۰:۳۷
جراحی زیبایی گوش ۰۰:۲۱
عمل بینی در مردان ۰۴:۱۲
پروتز چانه ۰۰:۳۹
رینوپلاستی بینی ۰۰:۵۳
جراحی بینی دخترونه ۰۰:۴۱
عمل بینی آقایان ۰۰:۱۹