دکتر رضا شیروانی بختیاری - متخصص ارتوپدی
دکتر رضا شیروانی بختیاری - متخصص ارتوپدی

دکتر رضا شیروانی بختیاری - متخصص ارتوپدی

تست اهرم (LEVER sign test) ۰۱:۲۰
ببینید و حدس بزنید ۰۰:۵۱
بازسازی PCL ۰۱:۰۰
۱۲ روز پیش
تعویض مفصل هر دو زانو ۰۱:۱۶
شانه منجمد درمان شد!! ۰۲:۲۲
شانه منجمد چیست؟ ۰۲:۳۲
پوکی استخو.ان بخش دوم ۰۶:۵۰
پوکی استخوان بخش اول ۰۷:۲۸
درمان کیست منیسک ۰۰:۵۱
جراحی زانوی پرانتزی ۰۰:۵۷
... ۰۲:۱۳
۳ ماه پیش
تزریق واکسن کرونا ۰۰:۱۴
درمان شانه درد شدید ۰۱:۵۳
فیلم عمل منیسک زانو ۰۱:۵۸
عوارض زانوی پرانتزی ۰۱:۳۰