دکتر ناصری صدر (جراح پلاستیک و متخصص گوش،حلق و  بینی)

دکتر ناصری صدر (جراح پلاستیک و متخصص گوش،حلق و بینی)

عکس واقعی جراحی بینی ۰۰:۲۶
10 سال جوانتر شد! ۰۰:۳۷
جراحی بینی مردانه ۰۰:۲۵
جراحی بینی گوشتی ۰۱:۱۸
جراحی بینی مردانه ۰۰:۲۴
چقدر خوش فرم شده! ۰۰:۲۰
جراحی بینی زنانه ۰۰:۳۴
جراحی دوباره ی بینی! ۰۰:۳۵
تفاوت را احساس کنید! ۰۰:۲۴
فیلم عمل بینی ۰۰:۵۰
فیلم عمل بینی گوشتی ۰۰:۴۹
جراحی بینی گوشتی ۰۰:۵۶