دکتر مژگان بیک زاده - متخصص زنان و زایمان
دکتر مژگان بیک زاده - متخصص زنان و زایمان

دکتر مژگان بیک زاده - متخصص زنان و زایمان

درمان خشکی واژن ۰۰:۴۸
مطب یوسف آباد ۰۰:۳۳
زایمان سزارین 8 ۰۰:۱۳
زایمان سزارین ۰۰:۴۲
... ۰۱:۴۸
۳ سال پیش
زایمان طبیعی ۰۰:۳۲
۳ سال پیش
جنین در شکم مادر ۰۰:۵۴
لقاح و جایگزینی جنین ۰۰:۳۹
تغذیه دوران بارداری ۰۰:۵۴
تست پاپ اسمیر ۰۰:۲۹
سرطان سینه ۰۰:۱۶
۴ سال پیش
تمرینات کگل ۰۰:۱۶
۴ سال پیش
کورتاژ ۰۰:۲۷
۴ سال پیش