دکتر بهناز عطارشاکری متخصص زنان و زایمان

دکتر بهناز عطارشاکری متخصص زنان و زایمان

فیلم واقعی زایمان ۰۱:۲۳
تولد آیسان کوچولو ۰۰:۳۵
مادر شدن تجربه عشق ۰۰:۳۳
بچه دار شدن حق شماست ۰۰:۳۰
سیستم مشاوره آنلاین ۰۲:۲۶
ممنون از محبت شما ۰۰:۲۴
سزارین دوست عزیزم ۰۱:۲۶
تست پاپ اسمیر ۰۱:۰۰