کالیمورا

کالیمورا

آب بندی نما - لرستان ۰۰:۱۵
۳۸ بازدید دیروز
ضد آب سازی نما ساختمان ۰۰:۱۶
۳۲ بازدید ۵ روز پیش
آب بندی بدون تغییر رنگ نما - شیراز ۰۰:۱۳
آب بندی نما سیمانی ۰۰:۱۲
۴۶ بازدید ۱۱ روز پیش
آب بندی بدون تخریب پشت بام ۰۰:۳۵
۴۲ بازدید ۱۳ روز پیش
معرفی محصول نانو مکمل بتن ۰۰:۴۷
۲۴ بازدید ۱۹ روز پیش
معرفی محصول نانو بندکشی ۰۰:۳۶
۴۹ بازدید ۲۱ روز پیش
معرفی محصول نانو ملاتی کالیمورا ۰۰:۴۶
۷۶ بازدید ۲۹ روز پیش
معرفی محصول کیت پروف نانو نمایی ۰۰:۳۸
آب بندی نما بدون تغییر رنگ - الیگودرز ۰۰:۲۷
عایق کاری استخر بدون ایجاد لایه - مشهد ۰۰:۳۶
عایق کاری بدون تخریب پنت هاوس - زنجان ۰۰:۵۵
عایق کاری بدون تغییر رنگ نما - قائم شهر ۰۰:۴۳
آب بندی پشت بام بدون تخریب - شیراز ۰۰:۵۸
عایق کاری مخازن آب شرب - خرمشهر ۰۰:۳۵
۸۶ بازدید ۲ ماه پیش
آب بندی استخر - زنجان ۰۱:۰۹
۴۸ بازدید ۳ ماه پیش
آب بندی بدون تخریب نما - ساری ۰۰:۲۲
۶۱ بازدید ۳ ماه پیش
عایق کاری پنت هاوس - زنجان ۰۱:۱۱
۷۳ بازدید ۳ ماه پیش
آب بندی پشت بام - شیراز ۰۰:۵۶
۵۳ بازدید ۳ ماه پیش
تست آب بندی پشت بام - ساری ۰۰:۱۶
۶۲ بازدید ۳ ماه پیش
آب بندی بدون تخریب نما - مشهد ۰۰:۴۰
۷۷ بازدید ۴ ماه پیش
آب بندی بدون تخریب پشت بام - نوشهر ۰۰:۲۴
عایق کاری " بدون تخریب " پشت بام - ساری ۰۰:۱۸
آب بندی " بدون تخریب " پشت بام - تهران ۰۰:۴۸
اجرای عایق " صوتی و حرارتی " - بوشهر ۰۰:۳۵
آب بندی استخر " بدون ایجاد لایه " - زنجان ۰۰:۵۸
آب بندی " بدون تغییر رنگ " نما - تهران ۰۱:۰۸
آب بندی " بدون تخریب " پشت بام - شیراز ۰۰:۲۵
آب بندی بدون تغییر رنگ نما - شیراز ۰۰:۵۸
آب بندی نقاشی دیواری- زنجان ۰۰:۴۰
۶۶ بازدید ۵ ماه پیش
آب بندی استخر بتنی - تهران ۰۰:۳۶
۵۴ بازدید ۵ ماه پیش
عایق کاری پشت بام بدون تخریبِ کف - تهران ۰۰:۴۹
عایق کاری پشت بام بدون تخریب - ساری ۰۰:۳۰
همچنان خبر های خوبی در راه است... ۰۱:۱۳