Skip to main content
دکتر هدیه ثقفی متخصص زنان و زایمان و جراح زیبایی زنان

دکتر هدیه ثقفی متخصص زنان و زایمان و جراح زیبایی زنان

رشد نوزاد
01:00
رشد نوزاد
۵ ماه پیش

رشد جنین
00:32
رشد جنین
۵ ماه پیش

زایمان
01:44
زایمان
۹ ماه پیش