دکتر جهانگیر قربانی
دکتر جهانگیر قربانی

دکتر جهانگیر قربانی

سینوزیت قارچی ۰۱:۱۹
شب یلدا ۰۱:۰۱
۶ ماه پیش
تومور کف بینی ۰۲:۱۷
راههای کاهش سردرد ۰۱:۰۰
جراحی انحراف بینی ۰۰:۳۹
جراحی کیسه اشکی ۰۱:۲۵
سردرد و میگرن ۰۰:۱۸
تومور لاله گوش ۰۱:۵۷
برنامه تلویزیونی شفا ۰۳:۱۴
خرخرکردن ۰۰:۴۰
۶ ماه پیش
فیلم آپنه انسدادی خواب ۰۰:۱۶
فیلم پولیپ بینی ۰۰:۴۴
جراحی بینی ۰۲:۱۶
۱۱ ماه پیش
اتوپلاستی ۰۰:۲۳
۱۱ ماه پیش
امروز را زندگی کن ۰۰:۵۹
ناقل بی علامت ۰۲:۱۲
۱۱ ماه پیش
جراحی بینی گوشتی ۰۱:۲۸
ماه بندگی سال 99 ۰۰:۲۰
فیزیولوژی شنوایی ۰۰:۲۳
کرونا و بویایی ۰۲:۳۷
درمان سنگ لوزه ۰۱:۰۴
سینوزیت فشاری ۰۰:۴۰
عفونت قارچی ۰۰:۳۲
جراحی زیبایی بینی ۰۰:۵۳
آپنه انسدادی خواب ۰۰:۵۵
انواع سردرد ۰۰:۵۷
۲ سال پیش
خرخر کردن ۰۰:۴۰
۲ سال پیش
کنگره رینولوژی ۰۲:۱۶