دکتر فهیمه مطلبی
دکتر فهیمه مطلبی

دکتر فهیمه مطلبی

مادلینگ صورت ۰۰:۲۳
سیاهی دور چشم ۰۰:۵۵
نتایج مزوتراپی ۰۱:۳۳
مزوتراپی لاغری صورت ۰۲:۵۸
تزریق ژل گونه ۰۰:۱۳
لیفت صورت با نخ ۰۴:۴۱
فیلم تزریق پروفایلو ۰۲:۰۹
فیلم تزریق ژل جالپرو ۰۱:۱۳