دکتر مریم شریفی
دکتر مریم شریفی

دکتر مریم شریفی

جواب سونوگرافی ۰۱:۴۶
سرطان سینه ۰۰:۵۱
خودآزمایی سینه ۰۰:۵۹
ام ار آی سینه ۰۱:۴۳
۲ سال پیش
علائم سرطان پستان ۰۰:۲۳
ماموپلاستی ۰۱:۱۷
۴ سال پیش
کرونا را شکست می دهیم ۰۱:۰۰
خطر ویروس کرونا ۰۲:۰۰
درمان سرطان سینه ۰۰:۴۹
بهبودی سرطان سینه ۰۰:۴۹
تشخیص سرطان سینه ۰۰:۱۳
تجربه عمل ماموپلاستی ۰۱:۱۵