انجمن دیابت ایران

انجمن دیابت ایران

گروه خونی AB و دیابت | انجمن دیابت شرق ۰۱:۰۰
دیابت نوع 1 | انجمن دیابت شرق ۰۰:۴۶
۱۰۱ بازدید ۲ سال پیش
انواع دیابت | انجمن دیابت شرق ۰۰:۲۹
۱۲۹ بازدید ۲ سال پیش
کاهش قند خون ۰۰:۳۲
۱۱۶ بازدید ۲ سال پیش
تست قند خون دیابت ۰۱:۰۲
۱۳۵ بازدید ۲ سال پیش
چگونه انسولین خود را تزریق کنیم ؟ ۰۰:۴۳