دکتر مهزاد هلاوی
دکتر مهزاد هلاوی

دکتر مهزاد هلاوی

زایمان سزارین ۰۰:۱۶
غربالگــرے Nt ۰۰:۵۷
۲ سال پیش
نی نی کوچولوی نازززز ۰۰:۱۴
ویروس اچ پی وی ۰۶:۴۰
حرکت جنین در رحم ۰۰:۳۱
لحظه تولد نوزاد ۰۰:۴۴
فیلم زایمان سزارین ۰۱:۰۰
بارداری و زایمان ۰۰:۱۵
ضربان های قلب جنین ۰۰:۵۵
RF یا رادیو فرکانسی ۰۰:۵۶
تست غربالگری جنین ۰۰:۵۹
عمل سزارین ۰۱:۰۰
۴ سال پیش
لیزر مونالیزا ۰۱:۰۲
فیبروم رحم ۰۱:۱۰
۴ سال پیش
ساک حاملگی ۰۱:۰۰
۴ سال پیش
درمان آتروفی واژینال ۰۰:۵۸
آتروفی واژینال ۰۱:۱۲