دکتر سید جواد مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو از امریکا

دکتر سید جواد مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو از امریکا

صدا دادن زانو ۰۴:۴۶
تعویض مفصل لگن ۰۵:۳۶
آرتروز زانو ۰۲:۲۹
ساختمان زانو ۰۲:۰۱
علل زانو ضربدری ۰۱:۱۰
تشخیص زانو ضربدری ۰۱:۰۰
آسیب های زانو ۰۰:۵۹
آرتروز مفصل زانو ۰۰:۵۲
عوارض عمل تعویض مفصل ۰۰:۵۳
طول عمر مفصل مصنوعی ۰۰:۵۹
تعویض کامل مفصل زانو ۰۰:۴۷