دکتر فریده مظفری کرمانی متخصص زنان
دکتر فریده مظفری کرمانی متخصص زنان

دکتر فریده مظفری کرمانی متخصص زنان

حمام کردن نوزاد ۰۰:۲۲
بهاران خجسته باد ۰۰:۴۷
کرونا را شکست میدهیم ۰۱:۰۰
ای یو   دی ۰۰:۱۴
۴ سال پیش
حاملگی لذت بخش ۰۰:۵۱
مراقبت های بارداری ۰۱:۰۰
زایمان سزارین ۰۰:۳۵
تبخال تناسلی ۰۰:۴۸
۵ سال پیش
زایمان سخت چیست؟ ۰۱:۰۰
آمینوسنتز چیست ۰۱:۰۰
زایمان طبیعی ۰۰:۱۵
۵ سال پیش
زایمان ۰۰:۱۴
۵ سال پیش
بارداری ۰۱:۰۰
۵ سال پیش
تشخیص سرطان سینه ۰۱:۰۰