دکتر شهناز امینی
دکتر شهناز امینی

دکتر شهناز امینی

جراحی هیستروسکوپی ۰۰:۲۹
عمل کیست آندومتریوز ۰۰:۴۲
مراحل بارداری ۰۰:۰۶
لیزر مونالیزا چیست ۰۰:۵۴
فیلم عمل کیست تخمدان ۰۰:۵۰
حاملگی خارج از رحم ۰۰:۵۷
حاملگی خارج از رحم ۰۱:۰۰
جراحی فیبروم رحم ۰۰:۵۸
سونوگرافی بارداری ۰۰:۰۷
سفید کردن واژن ۰۰:۵۲
تنگ کردن واژن ۰۰:۵۰
جراحی فیبروم رحم ۰۰:۵۷
جراحی کیست تخمدان ۰۰:۳۱
میوم رحم ۰۰:۳۵
۵ سال پیش