دکتر شهناز امینی
دکتر شهناز امینی

دکتر شهناز امینی

جراحی هیستروسکوپی ۰۰:۲۹
عمل کیست آندومتریوز ۰۰:۴۲
مراحل بارداری ۰۰:۰۶
لیزر مونالیزا چیست ۰۰:۵۵
فیلم عمل کیست تخمدان ۰۰:۵۰
حاملگی خارج از رحم ۰۰:۵۷
حاملگی خارج از رحم ۰۱:۰۱
جراحی فیبروم رحم ۰۰:۵۹
سونوگرافی بارداری ۰۰:۰۷
سفید کردن واژن ۰۰:۵۲
تنگ کردن واژن ۰۰:۵۰
جراحی فیبروم رحم ۰۰:۵۷
جراحی کیست تخمدان ۰۰:۳۲
میوم رحم ۰۰:۳۶
۴ سال پیش