کلینیک دندانپزشکی وصال
کلینیک دندانپزشکی وصال

کلینیک دندانپزشکی وصال

پر کردن دندان ۰۰:۳۳
ایمپلنت دندان ۰۰:۵۱
لمینت دندان ۰۱:۱۱
۶ ماه پیش
دندانپزشکی کودکان ۰۰:۳۱
روکش دندان ۰۰:۱۱
۱۰ ماه پیش
نحوه انجام ارتودنسی ۰۰:۴۲
بازسازی تاج دندان ۰۰:۵۷
فیلم جرمگیری ۰۰:۲۷
۲ سال پیش
اثرات منفی دندان عقل ۰۰:۱۷
کامپوزیت دندان شکسته ۰۰:۱۵
نگهداری ارتودنسی ۰۰:۵۷
کامپوزیت دندان ها ۰۰:۵۸
درمان های ارنودنسی ۰۰:۵۳
ترمیم کامپوزیت ۰۰:۱۳
انواع مسواک ایمپلنت ۰۰:۳۱
نحوه صحیح مسواک زدن ۰۰:۳۵
بلیچینگ دندان ۰۰:۵۷
کامپوزیت ونیر ۰۰:۰۴