دکتر یلدا عطارزاده (متخصص پوست، مو و زیبایی)
دکتر یلدا عطارزاده (متخصص پوست، مو و زیبایی)

دکتر یلدا عطارزاده (متخصص پوست، مو و زیبایی)

تزریق فیلر چانه ۰۰:۲۸
تزریق فیلر لب ۰۰:۲۸
۱۲ روز پیش
تزریق چربی ۰۰:۲۸
۱۲ روز پیش
تزریق فیلر لب ۰۰:۲۸
۱۲ روز پیش
لب روسی ۰۰:۲۰
۱۲ روز پیش
فیلر خط خنده ۰۰:۲۳
۱۲ روز پیش
بوتاکس پیشانی ۰۰:۲۰
۱۲ روز پیش
درمان ریزش سکه ای مو ۰۰:۴۸
لیزر فرکشنال co2 ۰۰:۲۳
بوتاکس ۰۱:۲۶
۱۲ روز پیش
درمان جای جوش ۰۰:۳۸
۱۲ روز پیش
علل ریزش مو ۰۱:۱۴
۱۲ روز پیش
مزوتراپی مو ۰۱:۰۷
۱۲ روز پیش
تزریق فیلر به لب ۰۰:۲۸
تزریق چربی به صورت ۰۰:۲۸
بیماری پمفیگوس ۰۱:۰۴
تزریق فیلر خط خنده ۰۰:۳۰
لیزر کیوسوییچ ۰۰:۲۱
فیلم واقعی از حذف تتو ۰۰:۲۱
تزریق ژل لب ۰۰:۴۳
۸ ماه پیش
تزریق ژل لب ۰۰:۵۹
۸ ماه پیش
رفع کک و مک ۰۰:۳۳
۹ ماه پیش
میکرونیدلینگ صورت ۰۱:۰۰
مزوتراپی ۰۰:۳۵
۹ ماه پیش
تزریق ژل جالپرو ۰۰:۳۸
دستگاه آراف فرکشنال ۰۰:۲۸
تزریق فیلر خط اخم ۰۰:۲۴
بوتاکس پیشانی ۰۰:۳۵
۱۰ ماه پیش
مزوتراپی مو ۰۰:۳۴
۱۰ ماه پیش
تزریق ژل به خط لبخند ۰۰:۳۸
نواحی قابل تزریق چربی ۰۰:۴۸
مزوتراپی مو ۰۰:۵۳
۱۱ ماه پیش
رضایت بیمار از لیزر co2 ۰۱:۰۰
کاشت مو ۰۰:۴۵
۱۱ ماه پیش
ژل لب ۰۰:۲۵
پارسال
هایفوتراپی صورت ۰۱:۰۰
تزریق ژل لب ۰۰:۳۶
لیزر co2 فرکشنال ۰۰:۳۷
تزریق بوتاکس ۰۱:۴۴
مزونیدلینگ ۰۰:۴۲
هایفوتراپی ۰۰:۳۸