دکتر فرامرز ذاکری
دکتر فرامرز ذاکری

دکتر فرامرز ذاکری

تکنیک اذیت درمانی چست؟ ۰۰:۵۹
۵۰ بازدید ۲ ماه پیش
علایق شما برای مشاغل مختلف ۰۰:۳۳
۳۴ بازدید ۲ ماه پیش
افراد کاریزماتیک ۰۰:۵۴
۵۹ بازدید ۳ ماه پیش
چگونه با کودکان ارتباط برقرار کنیم؟ ۰۱:۴۲
بیماری کودکان ۰۰:۵۹
۵۵ بازدید ۴ ماه پیش
درمان استرس با نورفیدبک ۰۰:۴۸
۶۳ بازدید ۴ ماه پیش
درمان با نورفیدبک (3) ۰۱:۱۷
۴۰ بازدید ۵ ماه پیش
درمان با نورفیدبک (2) ۰۱:۱۵
۷۴ بازدید ۵ ماه پیش
آر تی ام اس و تاثیرات آن ۱۰:۱۰
۲۳۹ بازدید ۶ ماه پیش
دستگاه تحریک مغناطیسی مغز ۰۰:۵۸
۱۰۰ بازدید ۶ ماه پیش
خود ارضایی ماهی یکبار ۰۰:۵۹
۲۵۵ بازدید ۶ ماه پیش
درمان وسواس ۰۱:۳۷
۱۱۵ بازدید ۶ ماه پیش
درمان سکته ۰۱:۲۹
۶۲ بازدید ۶ ماه پیش
نقشه مغزی ۰۰:۵۳
۱۳۸ بازدید ۶ ماه پیش
درمان وز وز گوش ۰۰:۴۲
۹۰ بازدید ۶ ماه پیش
درمان پارکینسون ۰۰:۴۰
۸۹ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم درمان وسواس با نوروفیدبک ۰۰:۵۸
۶۳ بازدید ۷ ماه پیش
فیلم نحوه ارتباط پدر و مادر با فرزند ۰۱:۵۲
همدلی با کودکان ۰۱:۰۰
۶۳ بازدید ۸ ماه پیش
درمان افسردگی با دستگاه rTMS ۰۱:۱۲
۹۴ بازدید ۸ ماه پیش
دستگاه نوروفیدبک و موارد استفاده از آن ۰۱:۴۱
اختلال اضطرابی ۰۱:۱۹
۱۱۱ بازدید ۸ ماه پیش
آیا درمان نوروفیدبک عوارضی دارد؟ ۰۰:۵۶
درمان اختلال بیش فعالی ۰۱:۱۰
۷۸ بازدید ۹ ماه پیش
دستگاه نقشه مغزی ۰۰:۴۱
۹۸ بازدید ۹ ماه پیش
میزان قطعیت نوروفیدبک ۰۱:۳۳
۵۸ بازدید ۹ ماه پیش
عدم تمرکز در کودکان ۰۱:۳۳
۶۳ بازدید ۹ ماه پیش
روزهای بهتردر راه است.. ۰۱:۰۰
۶۲ بازدید ۱۱ ماه پیش
... ۰۰:۵۶
۷۷ بازدید ۱۱ ماه پیش
افسردگی های فصلی ۰۴:۰۱
۱۰۱ بازدید پارسال
اختلال تیک چیست ؟ ۰۳:۳۷
۲۴۳ بازدید ۲ سال پیش
اضطراب در کودکان ۲۲:۴۸
۳۲۴ بازدید ۲ سال پیش
درمان افسردگی ۲۳:۴۴
۱۹۵ بازدید ۲ سال پیش
اوتیسم چیست ؟ ۲۷:۲۰
۱۳۱ بازدید ۲ سال پیش
تشخیص  بیش فعالی ۲۵:۵۲
۱۴۷ بازدید ۲ سال پیش
انواع وسواس ۱۷:۴۳
۲۳۳ بازدید ۲ سال پیش
درمان وسواس ۲۴:۴۶
۲,۸۲۲ بازدید ۲ سال پیش