دکتر صفیه چعباوی زاده
دکتر صفیه چعباوی زاده

دکتر صفیه چعباوی زاده

1درمان زگیل کف پا ۰۰:۵۴
درمان زگیل کف پا 2 ۰۰:۵۴
کاشت ابرو ۰۰:۲۵
پارسال
بوتاکس بدون درد ۰۱:۲۲
برداشتن خال ۰۱:۴۵
کاشت ابرو ۰۱:۱۶
پارسال
صفر تا صد لیفت صورت ۰۵:۰۹
فیلم حجم دهی لب ۰۰:۱۶
تزریق ژل لب ۰۰:۰۸
۳ سال پیش
فیلم واقعی کاشت ابرو ۰۰:۲۶
فیلم واقعی کاشت ابرو ۰۰:۲۰