کلینیک مهنا
کلینیک مهنا

کلینیک مهنا

انواع روشهای جراحی فیستول - کلینیک مهنا ۰۲:۴۷
بیماری شقاق مقعدی چیست؟ - کلینیک مهنا ۰۲:۵۹
همه چیز درباره زگیل تناسلی ۰۴:۴۷
۲۴۶ بازدید ۲ سال پیش
آبسه مقعدی چیست؟ - کلینیک مهنا ۰۲:۱۱
۴,۹۵۹ بازدید ۲ سال پیش
عمل جراحی کیست مویی - کلینیک مهنا ۰۲:۲۱
۲۷,۳۵۱ بازدید ۲ سال پیش
اسفنکتروتومی بسته شقاق - کلینیک مهنا ۰۱:۵۲
درمان فیستول با لیزر- کلینیک مهنا ۰۱:۴۴
درمان فیستول با لیزر ۰۳:۰۰
۸۹۰ بازدید ۲ سال پیش
درمان شقاق با لیزر ۰۱:۱۰
۴,۶۴۱ بازدید ۲ سال پیش
درمان بواسیر یا هموروئید با رابربند ۰۲:۲۱
درمان بواسیر خارجی با لیزر در کلینیک مهنا ۰۲:۱۴
درمان کیست مویی با سینوس پیلونیدال با جراحی ۰۴:۲۳
شقاق مقعد چیست و چگونه بوجود می‌آید؟ ۰۰:۲۷