Skip to main content
زیرمانیتوری آوا

زیرمانیتوری آوا

اختلالات اسکلتی- عضلانی از طبعات شایع ناشی از شرایط نامناسب کار با کامپیوتر است. نظر به عدم اطلاعات مربوط به این اختلالات در دانشجویان ، اساتید ، کارمندان و مدیران کشور و از سویی گستردگی استفاده از کامپیوتر در این افراد و ابتلای آنان به بیماری های اسکلتی - عضلانی بر اثر استفاده طولانی از رایانه،زیرمانیتوری ارگونومیک آوا طرح 7914 در سی ان سی زهیری طراحی گردید استفاده از این زیرمانیتوری قابل تنظیم بسیاری از مشکلات را حل می کند