دکتر فاطمه سمامی

دکتر فاطمه سمامی

زایمان طبیعی یا سزارین ۰۰:۳۸
زخم دهانه رحم ۰۱:۰۵
درمان عوارض یائسگی ۰۱:۲۰
زایمان ۰۱:۳۲
۱ ماه پیش
انجام زایمان سزارین ۰۰:۵۸
علت زایمان سزارین ۰۱:۲۶
تعیین جنسیت با روش IUI ۰۱:۵۳
سابقه‌ی سقط جنین ۰۱:۱۴
زگیل تناسلی ۰۱:۴۴
۵ ماه پیش