ali
ali

ali

شروع صفر داوطلبان  انسانی از دی ماه ۰۳:۵۸
۴۰۹ بازدید ۱۱ ماه پیش
در تست زدن همش شکست میخوری؟ ۰۰:۵۳
۲۰۳ بازدید ۱۱ ماه پیش
پیشنهاد ویژه شب یلدا ۰۰:۳۰
۷۸ بازدید ۱۱ ماه پیش
به درک که نمرت پایینه ۰۲:۰۰
۱۲۵ بازدید ۱۱ ماه پیش
10 راز رتبه برترها ۰۴:۳۱
۵۵۴ بازدید ۱۱ ماه پیش
7 روش برای تند خوان شدن ۰۸:۵۸
۲۵۶ بازدید ۱۱ ماه پیش
ویژگی اصلی مشاور تحصیلی ۰۶:۵۶
۱۲۸ بازدید ۱۱ ماه پیش
بزرگترین فاجعه در کنکور ۱۵:۰۹
۱۸۱ بازدید ۱۲ ماه پیش
مافیای کنکور ۰۳:۲۹
۲۴۵ بازدید ۱۲ ماه پیش
مثلثث افزایش تمرکز ۰۹:۱۳
۲۳۸ بازدید ۱۲ ماه پیش
اگر کنکور داری حتما این ویدیورو تماشا کن ۰۳:۵۰
بزرگترین فاجعه در کنکور ۰۳:۳۷
۲۵۷ بازدید پارسال
علم ثروت است یا بهتر؟ ۰۲:۵۸
۴۴ بازدید پارسال
شروع صفر از اذر ماه ۰۴:۲۹
۱۰۳ بازدید پارسال
3 راه برای سحرخیزی ۰۷:۴۸
۱۵۴ بازدید پارسال
بهترین روش تست زدن ۰۵:۴۸
۲۴۰ بازدید پارسال
6 راه افزایش تراز ازمون ۰۷:۲۴
۱۴۳ بازدید پارسال
فرهنگ استفاده درست از موبایل ۰۲:۲۸
رازشنیده نشده شکست در کنکور ۰۴:۴۸
۱۱۲ بازدید پارسال
انگیزه نداری؟پس خوب گوش کن... ۰۵:۴۴
۳۰۴ بازدید پارسال
تابستونتو خراب کردی...پس خوب گوش کن ۰۲:۱۸
این یعنی انسانیت در محرم ۰۴:۰۱
۸۳ بازدید پارسال
نکات خرید بهترین منابع اموزشی ۲۴:۳۸
قسمت اول راه موفقیت در رشته انسانی ۰۴:۵۲
قسمت دوم راه موفقیت در رشته انسانی ۰۴:۵۶
اگر لیسانس گرفتیم و کار نبود چی؟ ۰۱:۰۰
داوطلب کنکوری مدرسه برود یا نه؟ ۱۹:۴۶
اگر زندگیت سخته نگاه کن ۲۶:۳۱
۴۲۹ بازدید پارسال
معرفی بهترین منابع کنکور زبان ۱۳:۵۹
بهترین تکنیک زدن تست ریدینگ زبان ۰۱:۰۱
لذت دندانپزشکی ۰۰:۵۸
۶۱ بازدید پارسال
نماز ( از نظر علمی نه دینی) = راز موفقیت ۲۶:۰۰
موفق نمیشی مگر اینکه...... ۰۲:۰۱
۳۵۸ بازدید پارسال
عشق اول، پدر مادر ۰۳:۵۲
۱,۶۰۶ بازدید پارسال
5 روش کنترل و مدیریت استرس ۱۰:۰۰
۱۲۴ بازدید پارسال
قدرت درون ۰۵:۴۴
۲۸۳ بازدید پارسال
تعویق کنکور، یک حاشیه بزرگ ۰۸:۵۱
۱۱۶ بازدید پارسال
مضررات تست شکدار زدن ۰۲:۰۰
۱۲۰ بازدید پارسال
یکی از مهمترین نگرانی های یک کنکوری ۰۱:۴۹
مشکلات بیش از حد فکر کردن ۰۱:۰۰
۱۷۰ بازدید پارسال
قسمت سوم مجموعه منطق ذهن برتر ۰۵:۰۰
۱۷۷ بازدید پارسال
نحوه تاثیر سهمیه در کنکور ۰۲:۵۸
۱۷۰ بازدید پارسال
اینجوری درصداتو ببر بالا ۰۴:۵۲
۳۱۷ بازدید پارسال
قسمت دوم مجموعه منطق ذهن برتر ۰۴:۲۶
۲۶۷ بازدید پارسال
در40 روز کنکورتو قورت بده ۱۹:۳۱
۲۲۴ بازدید پارسال
قسمت اول از مجموعه ( منطق ذهن برتر) ۰۵:۵۸
اگر درساتو تموم نکردی تماشا کن ۰۱:۲۲
۱,۷۴۳ بازدید پارسال