سلااااام*-* ۰۱:۲۰
۷۶ بازدید ۱۹ روز پیش
عررررر@_@ ۰۰:۲۱
۱۱۲ بازدید ۲ ماه پیش
~√Hometown√~ ۰۳:۰۴
۱۰۱ بازدید ۳ ماه پیش
اما خـُـب... ۰۰:۵۴
۱۱۲ بازدید ۵ ماه پیش
*I'm ARMY* ۰۰:۵۳
۱۰۶ بازدید ۶ ماه پیش
pop.  VS.  kpop ۰۳:۵۹
۲۱۸ بازدید پارسال
ای جان×~×❤ ۰۰:۲۰
۹۷ بازدید پارسال
I hate that.. I love you:) ۰۲:۴۰
۱۱۸ بازدید پارسال
£~£ ۰۱:۰۰
۲۲۱ بازدید پارسال
⁦( ˘ ³˘)♥⁩⁦ ۰۰:۳۲
۳۵۳ بازدید پارسال
عررررر@_@ ۰۰:۱۵
۲۳۴ بازدید پارسال
⁦=-O⁩ ۰۱:۰۰
۲۸۲ بازدید پارسال
به به@_@ ۰۱:۰۰
۵۲۷ بازدید پارسال
@~@ ۰۱:۰۰
۲۶۹ بازدید پارسال
هعیـ :« ۰۱:۰۰
۲۷۹ بازدید پارسال
⁦B-)⁩ ۰۱:۰۰
۲۶۷ بازدید پارسال
عالیـهـ این⁦(+_+)⁩ ۰۱:۰۰
۳۳۷ بازدید پارسال
$) ۰۱:۰۰
۶۴۶ بازدید پارسال
⁦♡(> ਊ <)♡⁩ ۰۰:۴۶
۴۵۷ بازدید پارسال
شت:\ ۰۰:۵۵
۳۳۰ بازدید پارسال
⁦:-!⁩ ۰۱:۰۰
۵۸۴ بازدید پارسال
خَــر شـانس:| ۰۱:۰۰
۴۶۷ بازدید پارسال
ایــش@_@ ۰۰:۵۴
۵۴۷ بازدید پارسال
چِــه بـِهَم میـان:) ۰۰:۴۲
۴۳۱ بازدید پارسال
میـن یـونــگیـ^^ ۰۱:۰۰
۳۰۷ بازدید پارسال
⁦(。♡‿♡。)⁩ ۰۳:۳۷
۶۴۱ بازدید پارسال
اخیـ...❤ ۰۱:۰۰
۴۶۴ بازدید پارسال
دکترغریبهـ❤⁦(+_+)⁩ ۰۱:۰۰
۴۳۳ بازدید پارسال
-The habaek- ۰۰:۵۵
۳۰۹ بازدید پارسال
~My strange hero~ ۰۰:۵۶
۲۸۳ بازدید پارسال
-Riverdale- ۰۱:۰۰
۲۱۱ بازدید پارسال