گام برتر

گام برتر

آموزش صدا سازی در فن بیان ۰۹:۴۲
۱۲۲ بازدید پارسال
اهمیت یادگیری فن بیان ۰۸:۵۴
۱۹۶ بازدید پارسال
دیگه از سخنرانی در جمع نخواهی ترسید ۰۷:۰۶
آموزش سخنرانی جذاب ۰۷:۳۶
۱۲۸ بازدید پارسال
آموزش اعتماد به نفس در صحبت کردن ۱۱:۵۴
آموزش داستان گویی جذاب ۰۸:۵۸
۱۷۳ بازدید پارسال
تکنیک های حاضر جوابی ۰۷:۱۶
۱,۳۸۷ بازدید پارسال
بداهه گویی ۰۹:۲۶
۲۲۹ بازدید پارسال
گزارش جلسه هفتم دوره استاد برتر ۰۰:۰۷
همایش بزرگ استعداد یابی ۰۰:۵۷
۱۱۸ بازدید پارسال
گزارش جلسه ششم دوره استاد برتر ۰۰:۵۹
گزارش همایش بزرگ استعدادیابی ۰۰:۵۹
معجزه شکرگزاری ۰۱:۲۰
۱۸۹ بازدید پارسال
آیا موفقیت شانسی است؟ ۰۴:۲۵
۱۵۵ بازدید پارسال
جلسه چهارم استاد برتر ۰۰:۱۶
۷۴ بازدید پارسال
تغییر عادت ۰۶:۵۸
۲۵,۴۴۰ بازدید پارسال
عادت ها چطور شکل می گیرند؟ ۰۳:۱۶
۲,۲۷۰ بازدید پارسال
کارگاه یک روزه تکنیک‌های برتر فروش ۰۰:۴۵
گزارش جلسه سوم دوره استاد برتر2 ۰۱:۰۰
اهمیت سحرخیزی ۰۳:۴۰
۳,۱۳۸ بازدید پارسال
دوره فن بیان کودکان ۰۰:۴۱
۱۷۲ بازدید پارسال
گزارش جلسه آخر دوره مادر برتر ۰۰:۵۴
۱۱۹ بازدید پارسال
فرار از زندان ۰۶:۰۹
۱۸۴ بازدید پارسال
گزارش جلسه دوم دوره استاد برتر 2 ۰۱:۰۰
معادله موفقیت(شارژ پلاس) ۰۵:۱۷
۱۰,۸۲۱ بازدید پارسال
گزارش جلسه اول دوره استاد برتر 2 ۰۰:۵۶
قدرت ذهن ۰۳:۳۷
۳۴۵ بازدید پارسال
راز موفقیت (شارژ پلاس قسمت 4) ۰۳:۵۰
۶۳۶ بازدید پارسال
درسی از آگهی ترحیم ۰۵:۴۵
۱۳۳ بازدید پارسال
اولین دوره نوجوان برتر ۰۱:۳۸
۱۶۲ بازدید پارسال
گزارش جلسه دوم مادر برتر ۰۰:۵۰
۱۰۰ بازدید پارسال
مجتبی مصطفایی کیست؟ ۰۰:۴۴
۱,۱۸۹ بازدید پارسال
سند قابل ارائه در دادگاه ۰۲:۱۹
۱۵۴ بازدید پارسال
گزارش جلسه اول مادر برتر ۰۰:۵۰
۸۶ بازدید پارسال
کارگاه یک روزه استاد برتر ۰۰:۴۴
۹۶ بازدید پارسال
موفقیت بدون این امکان نداره! ۰۰:۴۷
۱۷۷ بازدید پارسال
دوره رشد فردی (گزارش آخرین جلسه) ۰۰:۵۸
۱۱۳ بازدید ۲ سال پیش
معرفی دوره جامع استاد برتر ۰۶:۱۲
۶۰۱ بازدید ۲ سال پیش
کلید موفقیت ۰۶:۱۳
۸۳۹ بازدید ۲ سال پیش
مجتبی مصطفایی کیست ۰۰:۴۴
۷۷۴ بازدید ۲ سال پیش
گزارش جلسه یازدهم رشد فردی ۰۰:۵۵
۹۹ بازدید ۲ سال پیش
گزارش جلسه دهم رشد فردی ۰۰:۴۶
۶۸ بازدید ۲ سال پیش
گزارش جلسه نهم رشد فردی ۰۱:۰۳
۸۷ بازدید ۲ سال پیش
نظر شرکت کنندگان سمینار موفقیت تحصیلی ۰۰:۴۲
نظر شرکت کنندگان سمینار بینظیر نمره 20 ۰۱:۰۸
نظر شرکت کنندگان دوره های موسسه گام برتر ۰۱:۱۵
گزارش جلسه هشتم رشد فردی ۰۰:۵۶
۷۳ بازدید ۲ سال پیش
گزارش جلسه هفتم رشد فردی ۰۰:۵۶
۱۰۶ بازدید ۲ سال پیش
دوره رشد فردی (گزارش جلسه 12) ۰۱:۰۶
۹۷ بازدید ۲ سال پیش
گزارش کارگاه یک روزه مادر برتر ۰۰:۴۵
۸۱ بازدید ۲ سال پیش
فقط شروع کن(گام برتری ها قسمت 2) ۱۱:۵۳
۱۸۲ بازدید ۲ سال پیش
دوره مادر برتر(گزارش سومین جلسه) ۰۰:۵۸
۱۳۳ بازدید ۲ سال پیش
دوره آموزشی مادر برتر ۰۰:۵۰
۷۱ بازدید ۲ سال پیش
گزارش جلسه ششم رشدفردی ۰۰:۵۷
۸۱ بازدید ۲ سال پیش
مسیر موفقیت ۰۳:۴۶
۵۶۱ بازدید ۲ سال پیش
خانواده موفق (گام برتری ها،قسمت اول) ۱۴:۲۷