Skip to main content
کلینیک تلما

کلینیک تلما

با استعانت از درگاه حق تعالی با هدف یاری رساندن به دردمندان ورنجوران از زخم و جراحت گام در این عرصه گسترده نهاده ایم و از سراسر گیتی به گلچین به روزترین متد درمانی با بهره گیری از آخرین فن آوری و متخصصین خوشنام و انسان دوست پرداخته ایم.