دکتر ناصر مهربان - متخصص مغز  و اعصاب
دکتر ناصر مهربان - متخصص مغز  و اعصاب

دکتر ناصر مهربان - متخصص مغز و اعصاب

درمان بیش فعالی ۲۲:۵۶
میگرن به زبان ساده ۰۱:۵۲
گرسنگی عامل سردرد ۰۳:۲۳
نوار عصب و عضله ۰۱:۴۸
سردرد و کرونا ۰۲:۲۲
دلایل سردرد ۰۲:۵۵
علل بیماری صرع ۰۳:۴۴
سردرد های میگرنی ۰۲:۰۵
بیماری تشنج چیست ۰۱:۰۰
درمان تومور دست ۰۲:۱۳
تونل کارپال چیست ۰۴:۴۰
میگرن قاعدگی ۰۱:۵۱
سندرم پای بی قرار ۰۲:۳۶