دکتر مریم حبیبی زاده - دکتر پوست، مو و زیبایی
دکتر مریم حبیبی زاده - دکتر پوست، مو و زیبایی

دکتر مریم حبیبی زاده - دکتر پوست، مو و زیبایی

برداشتن خال ۰۱:۰۵
۲ ماه پیش
برداشت کیست از کمر ۰۰:۴۳
تزریق ژل به پشت دست ۰۱:۱۹
از بین بردن جای اسکار ۰۱:۱۱
تزریق بوتاکس ۰۰:۵۴
۳ ماه پیش
برداشتن خال صورت ۰۰:۳۸
تزریق بوتاکس ۰۰:۴۱
۴ ماه پیش
تزریق پروفایلو ۰۱:۰۷
تزریق بوتاکس ۰۰:۴۳
۴ ماه پیش
برداشتن خال روی بینی ۰۰:۴۲
برداشتن خال روی صورت ۰۰:۳۸
برداشتن خال ریشه دار ۰۰:۵۶
برداشتن خال مادرزادی ۰۰:۵۸
برداشتن کیست سباسه ۰۱:۰۵
برداشتن خال صورت ۰۰:۳۶
مزوتراپی زیر چشم ۰۰:۴۱
برداشتن کک و مک ۰۰:۵۳
سرطان خال ۰۱:۴۶
پارسال
فیلم تزریق بوتاکس ۰۰:۵۳
تزریق ژل لب روسی ۰۰:۵۰